ISKCON Haridwar
May 14, 2020
ISKCON Rajgad, Velha, Pune
May 16, 2020

Temple Presidents

  • : TEMPLE PRESIDENT
  • : JAI JAGDISH DAS
  • : HH NAVA YOGENDRA SWAMI MAHARAJ
  • : brahmchari
  • : 9411111894
  • : JAIJAGDISHDAS@GMAIL.COM
  • : ISKCON ASHRAM, NEAR GOSHAIN GALI, BHIMGODA, HARIDWAR, UTTRAKHAND
  • : HH NAVA YOGENDRA SWAMI, HH GOPAL KRISHNA GOSWAMI, HG MAHAMAN PRABHU
  • : 2010