ISKCON Rajgad, Velha, Pune
May 16, 2020
SRI SRI RADHA GOVINDJI MANDIR, JODHPUR
May 16, 2020

Temple Presidents

  • : President
  • : Sundar Lal Dasa
  • : HH Gopal Krishna Goswami Maharaj
  • : brahmchari
  • : 8890226959
  • : sundarlaldas.gkg@gmail.com
  • : Sri Sri Radha Govindji Mandir (ISKCON), 36 Rukmanarayan Nagar, Salawas Main Road, Tanawada Phata, Jodhpur, Rajasthan
  • : HG Pancaratna Prabhu, HG Devakinandan Prabhu
  • : Jodhpur
  • : 2015-2020