Krishna Arjun Temple
May 27, 2020
Shri Shri Jagannath Mandir (ISKCON Agra )
May 30, 2020

Temple Presidents

 • : Temple President
 • : Sakshi Gopal Das
 • : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaj
 • : grahastha
 • : 9215632684
 • : iskconkurukshetra@gmail.com
 • : Pehowa Road
  Jyotisar Tirth
  Kurukshetra
 • : H.H. Gopal Krishna Goswami Maharaj
 • : Kurukshetra, Haryana
 • : 1982-2020