Jai Jagdish Das

  • : TEMPLE PRESIDENT
  • : JAI JAGDISH DAS
  • : HH NAVA YOGENDRA SWAMI MAHARAJ
  • : brahmchari
  • : 9411111894
  • : JAIJAGDISHDAS@GMAIL.COM
  • : ISKCON ASHRAM, NEAR GOSHAIN GALI, BHIMGODA, HARIDWAR, UTTRAKHAND
  • : HH NAVA YOGENDRA SWAMI, HH GOPAL KRISHNA GOSWAMI, HG MAHAMAN PRABHU
  • : 2010
May 14, 2020

Temple Presidents

Designation/Service: TEMPLE PRESIDENT Name: JAI JAGDISH DAS Spiritual Master: HH NAVA YOGENDRA SWAMI MAHARAJ Ashram: brahmchari Mobile: 9411111894 Email: JAIJAGDISHDAS@GMAIL.COM Address: ISKCON ASHRAM, NEAR GOSHAIN GALI, […]
May 14, 2020

ISKCON Haridwar

Deity Image: Address: ISKCON ASHRAM, NEAR GOSHAIN GALI, BHIMGODA, HARIDWAR State: UTTRAKHAND Pincode: 249401 Email Address: jaijagdishdas@gmail.com Email Address: haridwar.iskcon@gmail.com Mobile No.: 9411111894 Mobile No.: 9557278087 […]