May 23, 2020

ICC

Designation/Service: Chairman Name: Sahadev Das Ashram: Brahmchari Mobile: 7993468716 Email: sahadevadasa@gmail.com
May 23, 2020

ICC

Designation/Service: Vice chairman Name: Sumithra krishna das Spiritual Master: HH Jayapataka Swami Maharaj Ashram: Grahastha Mobile: 9381063234 Email: sumithra108@gmail.com
May 23, 2020

ICC

Designation/Service: Secretary Name: Keshav Murari Das Spiritual Master: HH.Gopal krishna Goswami Maharaj Ashram: Brahmchari Mobile: 9211791792 Email: kmd.gkg.sp@gmail.com